Services

Development
Support
Cloud Migratie
MVP in 7 weken
Accelerator

Development as a Service

Development as a Service

Flexibiliteit en licht op de voeten, daar draait het om bij moderne software ontwikkeling. Zet een user interface designer in wanneer je deze nodig hebt, in combinatie met ingewerkte front-end ontwikkelaars die weten wanneer een architect ingeschakeld moet worden. Hoe zou een flexibel, multidisciplinair team passen binnen jouw organisatie? Levarne biedt deze dienst op basis van behoefte, gebaseerd op jouw resultaat vraag. Dus resultaat van een product uitgesmeerd over meerdere maanden.

Levarne biedt dus een mogelijkheid voor een werkwijze waarbij wij een gedeelde verantwoording delen voor oplevertermijnen. Dit is parallel aan de prioriteiten van de opdrachtgever. Levarne is een development team op afstand, development as a service. Hiermee bieden wij een alternatief op de traditionele time-material oplossing.

Wij werken samen met de opdrachtgever om werkzaamheden uit te voeren onder gedeelde regie, gedeelde risico’s van oplevering en kostenbeheersing. Wij geven het development-team vaste doelen per maand, parallel aan de kalender van de opdrachtgever. Per periode wordt er afgesproken welke nieuwe functionaliteiten en nieuwe inzichten er worden gebouwd en toegepast in de productieomgeving.

Door middel van het inzetten van meerdere profielen, parttime, wordt in een korte periode van 7 tot 13 weken een nieuwe functionaliteit uitgerold, waarbij per fase van 1-3 weken resultaten direct zichtbaar moeten zijn voor iedereen. Deze methode geeft grip, controle en uiteraard zichtbaar resultaat. We stellen een maandprijs samen, gebaseerd op de inzet van diverse profielen.

Levarne heeft een methodiek om met meerdere profielen in een korte periode resultaat te kunnen leveren. Bijvoorbeeld een UIx designer is noodzakelijk voor betere front-end development. Zie hiervoor MVP in 7 weken.

Stappenplan

1
1. Uitdagingen
2
2. Roadmap maken
3
3. Prioriteit bepalen
4
4. Afstemming
5
5. Creatie
6
6. Acceptatie en productie
7
7. Nieuwe prioriteit
Stap 1: Uitdagingen

Welke ambities zijn er?

Allereerst maken we samen inzichtelijk tegen welke uitdagingen je aanloopt. Welke issues hebben in het verleden voor problemen gezorgd? Welke issues voorzie je in de toekomst? Welke ontwikkelingen staan er voor de deur? Op welke manier wil je je klanten beter van dienst zijn? Dit soort vragen geven antwoord op het plan waarmee we aan de slag gaan.

Stap 1: Uitdagingen

Welke ambities zijn er?

Allereerst maken we samen inzichtelijk tegen welke uitdagingen je aanloopt. Welke issues hebben in het verleden voor problemen gezorgd? Welke issues voorzie je in de toekomst? Welke ontwikkelingen staan er voor de deur? Op welke manier wil je je klanten beter van dienst zijn? Dit soort vragen geven antwoord op het plan waarmee we aan de slag gaan.

Stap 2: Roadmap maken

Uitdagingen opdelen in deelopdrachten en roadmap voor komend half jaar afstemmen

Als de grote lijnen inzichtelijk zijn gaan we de uitdagingen opdelen in deelopdrachten. Hoe kleiner en duidelijker de opdracht, hoe beter deze aan te pakken is. Vervolgens maken we een roadmap voor het komend half jaar waar deze opdrachten in terugkomen. Bij Levarne werken wij met Jira voor het projectmanagement rondom de uitvoering van de deelopdrachten. De deelopdrachten die wij in dit stadium bepalen worden onderverdeeld in zogenoemde epics (zie afbeelding hieronder). Gezamenlijk bepalen wij dus het plan waar we mee aan de slag gaan de komende 6 maanden.

LeVarne work processLeVarne work process
Stap 2: Roadmap maken

Uitdagingen opdelen in deelopdrachten en roadmap voor komend half jaar afstemmen

Als de grote lijnen inzichtelijk zijn gaan we de uitdagingen opdelen in deelopdrachten. Hoe kleiner en duidelijker de opdracht, hoe beter deze aan te pakken is. Vervolgens maken we een roadmap voor het komend half jaar waar deze opdrachten in terugkomen. Bij Levarne werken wij met Jira voor het projectmanagement rondom de uitvoering van de deelopdrachten. De deelopdrachten die wij in dit stadium bepalen worden onderverdeeld in zogenoemde epics (zie afbeelding hieronder). Gezamenlijk bepalen wij dus het plan waar we mee aan de slag gaan de komende 6 maanden.

LeVarne work processLeVarne work process
Stap 3: Prioriteit bepalen

Prioriteit bepalen door opdrachtgever

Vanuit de roadmap bepaal jij als opdrachtgever met welke opdracht(en) Levarne als eerste aan de slag gaat. Welke functionaliteiten bieden het snelste resultaat?

Stap 3: Prioriteit bepalen

Prioriteit bepalen door opdrachtgever

Vanuit de roadmap bepaal jij als opdrachtgever met welke opdracht(en) Levarne als eerste aan de slag gaat. Welke functionaliteiten bieden het snelste resultaat?

Stap 4: Afstemming

Afstemming, requirements en afspraken

Wanneer de prioriteit is bepaald moeten de requirements duidelijk omschreven worden voor de te bouwen functionaliteit. Wat is het gewenste eindresultaat? Aan welke eisen moet dit voldoen? Welke functies moeten werken? Deze functies worden onderverdeeld is story’s en tasks in Jira (zie onderstaande afbeelding). Gezamenlijk bepalen we een releasedatum.

LeVarne work processLeVarne work process
Stap 4: Afstemming

Afstemming, requirements en afspraken

Wanneer de prioriteit is bepaald moeten de requirements duidelijk omschreven worden voor de te bouwen functionaliteit. Wat is het gewenste eindresultaat? Aan welke eisen moet dit voldoen? Welke functies moeten werken? Deze functies worden onderverdeeld is story’s en tasks in Jira (zie onderstaande afbeelding). Gezamenlijk bepalen we een releasedatum.

LeVarne work processLeVarne work process
Stap 5: Creatie

Afmaken functionaliteit, testen door opdrachtgever

Aansluitend gaan wij aan de slag. Levarne werkt met een multidisciplinair team. Een multidisciplinair team bestaat uit mensen met verschillende profielen en achtergronden, die specifiek zijn gecombineerd om een ​​bepaald doel te bereiken. Het team werkt nauw samen, heeft veel beslissingsbevoegdheid en bedient daarmee een eigen groep klanten. Door verschillende profielen samen te voegen kan een team complexer advies geven of met een betere oplossing komen. Het samenvoegen van mensen met verschillende profielen om problemen aan te pakken is geen nieuw fenomeen, maar een dergelijke benadering is het afgelopen decennium steeds populairder geworden omdat problemen steeds complexer zijn geworden.

Lees hier meer over de voordelen van werken met een multidisciplinair team, en hier welke profielen Levarne in huis heeft.
Stap 5: Creatie

Afmaken functionaliteit, testen door opdrachtgever

Aansluitend gaan wij aan de slag. Levarne werkt met een multidisciplinair team. Een multidisciplinair team bestaat uit mensen met verschillende profielen en achtergronden, die specifiek zijn gecombineerd om een ​​bepaald doel te bereiken. Het team werkt nauw samen, heeft veel beslissingsbevoegdheid en bedient daarmee een eigen groep klanten. Door verschillende profielen samen te voegen kan een team complexer advies geven of met een betere oplossing komen. Het samenvoegen van mensen met verschillende profielen om problemen aan te pakken is geen nieuw fenomeen, maar een dergelijke benadering is het afgelopen decennium steeds populairder geworden omdat problemen steeds complexer zijn geworden.

Lees hier meer over de voordelen van werken met een multidisciplinair team, en hier welke profielen Levarne in huis heeft.
Stap 6: Testen, aanpassen, acceptatie en productie

Testen, eventuele aanpassingen, acceptatie door de opdrachtgever en naar productie brengen

Als de functionaliteit is afgerond is het de beurt van de opdrachtgever om dit ook goed te testen. Dit neemt relatief veel tijd in beslag, aandacht en tijd vanuit de opdrachtgever is hier dus voor vereist. Uit deze testronde kunnen punten komen die aangepast moeten worden. Met kleine aanpassingen gaan we aan de slag. Grote (nieuwe) aanpassingen worden meegenomen op de roadmap. Na het doorvoeren van de aanpassingen volgt een acceptatie van de opdrachtgever op de functionaliteit. Aansluitend wordt het naar productie gebracht. Time to celebrate!

Stap 6: Testen, aanpassen, acceptatie en productie

Testen, eventuele aanpassingen, acceptatie door de opdrachtgever en naar productie brengen

Als de functionaliteit is afgerond is het de beurt van de opdrachtgever om dit ook goed te testen. Dit neemt relatief veel tijd in beslag, aandacht en tijd vanuit de opdrachtgever is hier dus voor vereist. Uit deze testronde kunnen punten komen die aangepast moeten worden. Met kleine aanpassingen gaan we aan de slag. Grote (nieuwe) aanpassingen worden meegenomen op de roadmap. Na het doorvoeren van de aanpassingen volgt een acceptatie van de opdrachtgever op de functionaliteit. Aansluitend wordt het naar productie gebracht. Time to celebrate!

Stap 7: Nieuwe prioriteit

Nieuwe prioriteit, functionaliteit en requirement bepalen, vervolg van cyclus

Wij weten als geen ander dat prioriteiten in de loop der tijd kunnen veranderen. Functionaliteiten die aan het begin van het jaar verder op de planning stonden kunnen plotseling meer actie nodig hebben. We stemmen tussentijds met elkaar af of de roadmap nog klopt of dat er zaken naar voren moeten worden gehaald. Zo houden we de toegevoegde waarde voor jullie platform up to date. Het proces begint weer bij stap 3.

Stap 7: Nieuwe prioriteit

Nieuwe prioriteit, functionaliteit en requirement bepalen, vervolg van cyclus

Wij weten als geen ander dat prioriteiten in de loop der tijd kunnen veranderen. Functionaliteiten die aan het begin van het jaar verder op de planning stonden kunnen plotseling meer actie nodig hebben. We stemmen tussentijds met elkaar af of de roadmap nog klopt of dat er zaken naar voren moeten worden gehaald. Zo houden we de toegevoegde waarde voor jullie platform up to date. Het proces begint weer bij stap 3.